Vi synliggör hållbarhetsdata

Hållbara bolag attraherar mer kapital och fler investerare - och utvecklas på sikt bättre.

Waves

Senaste bolagsaktiviteten

Det går framåt. Vi har nått första milstolpen och har samlat in hållbarbarhetsdata på 10% av alla tillväxtbolag.

Vår senaste undersökning visar att: